Actieve samenwerking Aeres Emmeloord en TopFresh

Aeres MBO Emmeloord is dit schooljaar begonnen met haar nieuwe opleiding Plant & Business, voorheen bekend als de opleiding Akkerbouw. De huidige opleiding was gericht op de bedrijfsopvolger en sloot niet meer aan bij de instroom. Jongeren zijn meer breed georiënteerd en nemen niet automatisch het bedrijf thuis over. Bovendien komen deze leerlingen niet meer automatisch alleen uit de agrarische hoek, ze hebben steeds meer een diverse achtergrond. Ook vraagt de agrofoodsector om breed opgeleide medewerkers. Het is dus een goed moment om de opleiding inhoudelijk te actualiseren en verbreden.

Share This Post!

Recent Posts