Nieuws

Home » Nieuws

Beter Duurzaam

2022-06-10T14:38:52+00:00

TopFresh wekt een groot deel van de energie zelf op door zonnepanelen. www.beterduurzaam.nl

Beter Duurzaam2022-06-10T14:38:52+00:00

Subsidie

2022-08-03T08:56:53+00:00

Het ontwikkelen van een nieuwe opleiding is kostbaar en daarom is door de school en het Agrofoodcluster een subsidieaanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van het ministerie van Onderwijs. Deze aanvraag is onlangs toegekend, waardoor er een flinke impuls gegeven kan worden aan de ontwikkeling van de agri- en foodsector in de Noordoostpolder. Er is met het opstarten van Plant & Business overigens niet gewacht op de toekenning van de subsidie. Het eerste jaar van de opleiding is in september van dit jaar met 29 leerlingen van start gegaan. Naast de meer praktijkgerichte input biedt de nieuwe opleiding [...]

Subsidie2022-08-03T08:56:53+00:00

Bedrijfsleven

2022-08-03T07:33:02+00:00

Omdat die goede aansluiting met het bedrijfsleven (en daarmee met de toekomstige arbeidsmarkt van de leerlingen) van groot belang is, heeft Aeres Emmeloord zelf het initiatief genomen om de praktijk bij de opleiding te betrekken. Via het Agrofoodcluster heeft zij ondernemingen actief benaderd om mee te denken en te helpen bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding. Dit samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties in de open teelt heeft 14 van zijn leden, waaronder TopFresh, bereid gevonden om tijd, expertise en faciliteiten beschikbaar te stellen. Deze projectpartners krijgen invloed op de ontwikkeling van het lesprogramma door kennis van de inhoud, de [...]

Bedrijfsleven2022-08-03T07:33:02+00:00

Actieve samenwerking Aeres Emmeloord en TopFresh

2022-08-03T07:30:07+00:00

Aeres MBO Emmeloord is dit schooljaar begonnen met haar nieuwe opleiding Plant & Business, voorheen bekend als de opleiding Akkerbouw. De huidige opleiding was gericht op de bedrijfsopvolger en sloot niet meer aan bij de instroom. Jongeren zijn meer breed georiënteerd en nemen niet automatisch het bedrijf thuis over. Bovendien komen deze leerlingen niet meer automatisch alleen uit de agrarische hoek, ze hebben steeds meer een diverse achtergrond. Ook vraagt de agrofoodsector om breed opgeleide medewerkers. Het is dus een goed moment om de opleiding inhoudelijk te actualiseren en verbreden. [...]

Actieve samenwerking Aeres Emmeloord en TopFresh2022-08-03T07:30:07+00:00
Go to Top