Bedrijfsleven

Omdat die goede aansluiting met het bedrijfsleven (en daarmee met de toekomstige arbeidsmarkt van de leerlingen) van groot belang is, heeft Aeres Emmeloord zelf het initiatief genomen om de praktijk bij de opleiding te betrekken. Via het Agrofoodcluster heeft zij ondernemingen actief benaderd om mee te denken en te helpen bij de ontwikkeling van de nieuwe opleiding. Dit samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties in de open teelt heeft 14 van zijn leden, waaronder TopFresh, bereid gevonden om tijd, expertise en faciliteiten beschikbaar te stellen. Deze projectpartners krijgen invloed op de ontwikkeling van het lesprogramma door kennis van de inhoud, de uitvoering en betrokkenheid bij de evaluatie van Plant & Business.

Share This Post!

Recent Posts