Subsidie

Het ontwikkelen van een nieuwe opleiding is kostbaar en daarom is door de school en het Agrofoodcluster een subsidieaanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van het ministerie van Onderwijs. Deze aanvraag is onlangs toegekend, waardoor er een flinke impuls gegeven kan worden aan de ontwikkeling van de agri- en foodsector in de Noordoostpolder. Er is met het opstarten van Plant & Business overigens niet gewacht op de toekenning van de subsidie. Het eerste jaar van de opleiding is in september van dit jaar met 29 leerlingen van start gegaan. Naast de meer praktijkgerichte input biedt de nieuwe opleiding de studenten de vrijheid om te kiezen uit één van de vijf toekomstgerichte uitstroomprofielen. De specialisaties zijn samen met het bedrijfsleven vastgesteld en daardoor zeer relevant.

Share This Post!

Recent Posts